Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Локална самоуправа за 21. век

28 / 07 / 2020

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: „Локална самоуправа за 21. векˮ

ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације

ВРЕДНОСТ: 2,5 милиона CHF

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе

ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике и Стална конференција градова и општина

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Системске реформе у циљу јачања локалних управа у складу са Стратегијом реформе јавне управе воде ка ефикаснијим јединицама локалне самоуправе, бољим услугама, партиципаторно-демократским процесима и планирању утемељеном на чињеницама на локалном нивоу у корист грађана Србије.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: јун 2020. – фебруар 2024.

 

Пројектне активности у оквиру исхода 3, усмерене су на даље унапређење Пословно информационог (ПИ) система (Business Intelligence System) односно базе података јединица локалне самоуправе како би одлучивање и планирање било засновано на доказима, промоцију ПИ система и обуке за коришћење ПИ система, као и подршку за израду плана развоја за три пилот локалне самоуправе. Ове пројектне активности спроводи Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, Сталном конференцијом градова и општина и Министарством државне управе и локалне самоуправе.