Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Локална самоуправа за 21. век

28 / 07 / 2020

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: „Локална самоуправа за 21. векˮ

ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације

ВРЕДНОСТ: 2,5 милиона CHF

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе

ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике и Стална конференција градова и општина

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Системске реформе у циљу јачања локалних управа у складу са Стратегијом реформе јавне управе воде ка ефикаснијим јединицама локалне самоуправе, бољим услугама, партиципаторно-демократским процесима и планирању утемељеном на чињеницама на локалном нивоу у корист грађана Србије.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: јун 2020. – фебруар 2024.

 

Пројектне активности у оквиру исхода 3, усмерене су на даље унапређење Пословно информационог (ПИ) система (Business Intelligence System) односно базе података јединица локалне самоуправе како би одлучивање и планирање било засновано на доказима, промоцију ПИ система и обуке за коришћење ПИ система, као и подршку за израду плана развоја за три пилот локалне самоуправе. Ове пројектне активности спроводи Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, Сталном конференцијом градова и општина и Министарством државне управе и локалне самоуправе.