Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ЈАВНИ ПОЗИВ за службе Владе, министарства и посебне оргaнизације за достављање предлога пројеката за побољшање пословног окружења, у оквиру пројекта „ЕУ за боље пословно окружење – EU4BE“

27 / 01 / 2023

Републички секретаријат за јавне политике и Светска банка објављују први јавни позив у оквиру пројекта „ЕУ за боље пословно окружење – EU4BE“, за службе Владе, министарства и посебне организације, за достављање предлога пројеката и реформских иницијатива за побољшање пословног окружења.

Позив је отворен у периоду 27. јануара до 28. фебруара 2023. године.

На овај конкурс се могу пријавити службе Владе Републике Србије, министарства и посебне организације (у даљем тексту: Предлагачи). Подршка у оквиру позива обезбеђена је за пројекте техничке помоћи са циљем побољшања пословног окружења, са фокусом на измену и побољшање регулаторног оквира за пословање.

 

Пројектни предлози који могу добити подршку у оквиру овог јавног позива односе се на:

 

  • Израду нацрта и предлога правних аката, закона, подзаконских аката и друго;
  • Израду докуменaта јавних политика, као што су програми, стратегије, концепти политика, планови активности, екс-анте и екс-пост анализе, истраживања, студије и друго;
  • Радионице и тренинге за стицање/унапређење знања и вештина за јавне службенике/це, запослене, сараднике/це привредних комора, пословних удружења и друго;
  • Иницијативе које доприносе успостављању новог дигиталног пословног окружења и дигиталних тржишта, нових партнерских модела удруживања и пословне сарадње, нових пост-ковид пословних модела рада, развој нових пословних инструмената, процедура и анализа везаних за нове праксе и успешно примењене моделе које постоје у другим земљама и региону.

 

Пројектни предлози који не могу да добију подршку у оквиру овог јавног позива су:

 

  • Набавка дигиталне опреме (компјутери, лаптопови, мобилни телефони), као ни израда софтвера;
  • Плате јавних службеника/ца и особља, административни и канцеларијски трошкови јавних служби, студијске посете за јавне службенике и особље, путни трошкови, смештај и слично.

 

Такође, могућа је подршка пројектним предлозима и иницијативама за побољшање пословног окружења које долазе из приватног сектора уз услов да су они препознати, подржани и номиновани од стране Предлагача.

Детаљне информације о условима конкурса, конкурсној документацији, критеријумима за избор пројеката и начину спрoвођења изабраних пројеката можете пронаћи у документима у прилогу.

Додатне информације у вези са конкурсом могу се добити путем електронске поште: dvasiljevic@worldbank.org и lvujicic@worldbank.org.

PDF 0.1mb

Јавни позив EU4BE - Критеријум за оцењивање

Погледај
DOCX 0.1mb

Јавни позив EU4BE - Образац пријаве

Погледај
PDF 5.1mb

Јавни позив EU4BE - Пропозиције

Погледај