Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ВОЂЕЊУ ФУНКЦИОНИСАЊУ И УТВРЂИВАЊУ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА, САДРЖАЈУ ПОРТАЛА, УПИСУ, АЖУРИРАЊУ И БРИСАЊУ ПОСТУПАКА

20 / 04 / 2022

Републички секретаријат за јавне политике обавештава заинтересовану јавност о почетку јавне расправе о Предлогу уредбе о вођењу функционисању и утврђивању података који се уписују у Регистар административних поступака, садржају портала, упису, ажурирању и брисању поступака (у даљем тексту: Уредба).

Јавна расправа ће трајати од 20. априла до 10. маја 2022. године. Заинтересована јавност ће у наведеном периоду имати прилику да посредством Портала е-Консултације, даје предлоге, сугестије и коментаре на предложени текст Уредбе.

Наведеном уредбом, детаљније се разрађују одредбе Закона о Регистру административних поступака („Службени гласник РС”, број 44/21), у погледу функционисања и вођења, садржине и начина коришћења, односно других питања од значаја за функционисање Регистра административних поступака.

Порталу е-Консултације можете да приступите на линк ОВДЕ