Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Извештавање о АП ДЈП

Републички секретаријат за јавне политике пружа методолошку подршку предлагачима докумената јавних политика, односно институцијама задуженим за координацију спровођења и извештавање приликом израде извештаја о напретку спровођењу документa јавних политика. У циљу уједначавања структуре, садржаја и квалитета извештаја, Републички секретаријат за јавне политике је развио стандардни образац за израду годишњих извештаја о напретку у спровођењу акционих планова докумената јавних политика (ГИ АП), у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/18) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и садржају појединачних докумената јавних политика („Сл. гласник РС“ број 8/19). Образац се генерише из Јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање, након уношења податка у учинцима о спровођењу акционог плана документа јавне политике.

DOCX 0.1mb

Образац табеларног приказа ГИ АП

Преузмите