Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svetska banka) i Republika Srbija ugovorile su zajam u iznosu 100 miliona dolara za finansiranje Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.

Sporazum je bilateralno potpisan 7.oktobra 2015. godine, dok je Zakon o potvrđivanju Sporazuma Narodna Skupštna RS usvojila 29.decembra 2015. godine. Objavljen u Službenom Glasniku RS – međunarodni ugovori, br. 24/15 stupio je na snagu 7. janura 2016.godine.

Cilj Projekta je poboljšanje efikasnosti i koordinacije odabranih javnih programa radi ublažavanja ograničenja za konkurentnost i stvaranje radnih mesta, uključujući ulaganja i promociju izvoza, inovacije, aktivne mere zapošljavanja, posredovanje na tržištu rada, aktiviranje korisnika socijalne pomoći i njihov prelazak u formalne poslove. Projekat se fokusira na ciljani skup ostvarivih reformi postojećih javnih politika, kao i na efikasnost njihovog sprovođenja, a koje su identifikovane kao ključni pokretači konkurentnosti u privredi i stvaranja radnih mesta na osnovu analiza Banke, kao i drugih relevantnih analiza.

Aktivnosti su uglavnom usmerene ka oblastima u kojima Vlada troši značajne resurse i gde postoji namera za boljim iskorišćenjem raspoloživih resursa. Stoga je ovaj Projekat usmeren na delotvornije trošenje postojećih sredstava, umesto na povećanje rashoda države. Osim tri  dimenzije reformi: u privredi(industrijske poltike i izvoz), tržitu rada (aktivne mere zapošljavanja) i nauci (reforma naučnog sektora), Projekat razvija kroz Republički sekretarijat za javne politike horizontalnu koordinaciju unapređenja u upravljanju javnim politikama u ovim oblastima.

Aktivnosti na Projektu sprovode – kao glavni korisnici: Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji sa Fondom za inovacionu delatnost i Republički sekretarijat za javne politike (RSJP).

RSJP ima ulogu glavnog koordinatora Projekta (horizontalna koordiancija) i predsedava Međuresornim radnim telom Vlade, koje je osnovano 14.januara 2016. godine, u cilju podrške reformama i unapređenju upravljanja javnim poltikama u ovim oblastima.

Više informacija o projektu možete saznati: http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en

Obaveštenje o dodeli ugovora – Konsultanti 12.07.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora – Kancelarijski namestaj 12.07.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora – 08.09.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora – 16.10.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora – 08.11.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora – 29.11.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora – 29.11.2019

Obaveštenje o dodeli ugovora – 3A.3.23 – 09.01.2020

Obaveštenje o dodeli ugovora – 3A.3.3 – 09.01.2020