Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојена Екс пост анализа Програма унапређења управљања јавним политикамa и регулаторном реформом за период 2021–2025. године са Акционим планом

25 / 03 / 2024

Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност да је усвојена Екс пост анализа Програма унапређења управљања јавним политикамa и регулаторном реформом.

Поступак израде Анализе покренут је како би се анализирали ефекти и резултати спровођења Програма, оценила релевантност, ефикасност, ефективност и одрживост Програма, а у циљу његовог преиспитивања и унапређења. Чланови Радне групе за праћење спровођења, анализе и ревизију Програма, као и остале заинтересоване стране, су у различитим фазама израде Анализе биле активно ангажоване. Као резултат заједничког рада су произведени предлози и сугестије који су допринели да коначни производ Анализе буде израђен на најбољи могући начин.

Тексту Екс пост анализе можете приступити овде.

У наредном периоду, Републички секретаријат за јавне политике ће размотрити опције за ревизију Програма проистекле из анализе и приступити ревизији током које ће  настојати да налазе Анализе Програма инкорпорира у текст Програма. Почетак израде ревизије Програма биће објављен и на порталу Е-Консултације, како би процес ревизије био спроведен на транспарентан и партиципативан начин.