Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

United Nations Development Programme (UNDP)

05 / 02 / 2018

United Nations Development Programme (UNDP) подржава РСЈП у успостављању капацитета за креирање политика заснованих на детаљним анализама у новооснованом Сектору за развој, унапређење и утврђивање јавних политика. Унапређена анализа јавних политика заснованих на доказима и поткрепљена релевантним информацијама омогућиће Влади да унапреди процес доношења одлука на основу статистичких података. Свеобухватне и објективне, квантитативне и квалитативне анализе омогућиће Влади да буде делотворнија у свом раду, те да доноси сврсисходније одлуке о приоритетима и директној расподели ресурса.