Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Стручни скуп на тему: „Положај и улога приватних извршитеља у правосудном систему Србије”

05 / 02 / 2018

Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су стручном скупу на тему: „Положај и улога приватних извршитеља у правосудном систему Србије”, који су је просторијама Привредне коморе Београда, 28. марта 2014. године, организовала Привредна комора Београда.

Закон о извршењу и обезбеђењу усвојен је у мају 2011. године, а први извршитељи су ступили на дужност годину дана касније од наведеног датума.

Закон о извршењу и обезбеђењу, тачније његов део који се односи на приватне извршитеље, представили су Јован Кордић, в.д. председника Привредног суда у Београду РС и Александра Трешњев, председник Коморе извршитеља РС.

На овом изузетно посећеном скупу појашњене су законске одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу, разлози за прописивање законских решења која се односе на рад приватних извршитеља са кратким прегледом тренутног стања у овој области.