Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Прелиминарна листа структурних реформи Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023. године

06 / 10 / 2020

Коментари и сугестије се могу слати до 18. октобра 2020. године

У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (ЕУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ – ЕРП), а у току је седми циклус израде овог документа за период 2021-2023. године.

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности привреде. Структурне реформе, у оквиру поглавља 5. ЕРП 2021-2023, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), организованe су у осам кључних области: реформа тржишта енергије и транспорта; пољопривреда, индустрија и услуге; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживање, развој и иновације и дигитална трансформација; реформе у области економских интеграција; образовање и вештине; запошљавање и тржиште рада и социјална заштита и укључивање, укључујући здравствену заштиту.

ЕРП је преносни („rolling“) програм тако да сваки нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Одабране структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у претходном ЕРП 2020-2022, националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ и препорукама Савета за економска и финансијска питања (ЕКОФИН Савет).

У циљу избора структурних реформи, обављене су интензивне интерресорне консултације са ЕРП координаторима у ресорним институцијама за припрему Прелиминарне листе структурних реформи за документ ЕРП 2021-2023, која која обухвата 24 структурне реформе и ставља се на увид јавности од 5. до 18. октобра 2020. године.

Нацрт документа ЕРП 2021-2023 биће стављен на увид јавности пре званичног усвајања на Влади Републике Србије, након чега ће бити достављен Европској комисији крајем јануара 2021. године.

ЕРП ће бити размотрен са представницима ЕУ, док ће у оквиру економског дијалога, на састанку ЕКОФИН Савета са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама током маја 2021. године,  бити усвојене и нове препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу структурних реформи доставе на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 18. октобра 2020. године.

Последњи документ ЕРП 2020-2022 може се наћи на следећој интернет страници https://www.mfin.gov.rs/dokumenti/program-ekonomskih-reformi-erp/

PDF 0.4mb

Прелиминарна листа структурних реформи Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023. године

Погледај