Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Прелиминарна листа структурних реформи ЕРП 2019-2021.

15 / 11 / 2018

У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (ЕУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ.

У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ – ЕРП). Република Србија већ поседује искуство у изради овог стратешког документа, а у току је пети циклус израде ЕРП –a за период 2019 – 2021. године.

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности привреде. Структурне реформе, у оквиру поглавља 4. ЕРП 2019-2021, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), организованe су у осам кључних области: реформа тржишта енергије и транспорта; секторски развој; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживања, развој и иновације и дигитална економија; трговинске реформе; образовање и вештине; запошљавање и тржиште рада и социјална заштита и укључивање.
ЕРП је преносни („rolling“) програм тако да сваки нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Одабране структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ и препорукама Савета за економска и финансијска питања (ЕКОФИН Савет).
У циљу обезбеђивања што ширег консензуса приликом избора структурних реформи, обављене су интензивне интерресорне консултације са ЕРП координаторима у ресорним институцијама за припрему Прелиминарне листе структурних реформи за документ ЕРП 2019-2021.
Прелиминарна листа структурних реформи која обухвата 20 структурних реформи ставља се на увид јавности од 14. до 28. новембра 2018. године. Нацрт документа ЕРП 2019-2021 биће стављен на увид јавности пре званичног усвајања на Влади Републике Србије, након чега ће бити достављен ЕК крајем јануара 2019. године.
ЕРП ће бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама током маја 2019. године, у оквиру економског дијалога, на састанку ЕКОФИН Савета на коме ће бити усвојене и нове препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).
Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу структурних реформи доставе на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 28. новембра 2018. године.

Прелиминарна листа структурних реформи (СР) ЕРП 2019-2021

Последњи документ ЕРП 2018-2020 као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2018. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:
ЕРП 2018-2020
Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања