Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи (ЕРП) 2018-2020

19 / 01 / 2018

У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске Уније (ЕУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ

У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ – ERP). Република Србија већ поседује искуство у изради овог стратешког документа, а у току је четврти циклус израде ERP –a за период 2018 – 2020.

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије. Структурне реформе, у оквиру поглавља 4. ERP 2018 – 2020, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама; реформа тржишта енергије и транспорта; секторски развој; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживањe, развој и иновације и дигитална економија; трговинске реформе; образовање и вештине; запосленост и тржиште рада; социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности.

ERP је преносни („rolling“) програм тако да сваки  нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Одабране приоритетне структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ и препорукама Савета за економска и финансијска питања ЕУ.

У циљу обезбеђивања што ширег консенсуса приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације преко ERP координатора у ресорним министарствима за припрему Прелиминарне листе приоритетних структурних реформи за документ ERP 2018-2020.

Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи која обухвата 18 структурних реформи, као предмет ове јавне расправе ставља се на увид јавности од 9. до 24. новембра 2017. године. Нацрт документа ERP 2018-2020 биће стављен на увид јавности пре званичног усвајања на Влади Републике Србије, након чега ће бити достављен ЕК крајем јануара 2018. године.

ERP ће бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама средином маја 2018. године,  у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове препоруке Савета ЕУ учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу приоритетних структурних реформи, доставе на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 24новембра 2017. године.

ЕРП 2017-2019 као и Препоруке Савета ЕУ за економка и финансијска питања из маја 2017. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2017-2019

ЕРП 2018-2020

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања