Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Почео попис административних поступака

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са свим органима јавне управе, почео је попис административних поступака, са циљем успостављања јединственог јавног регистра за привреду и привредне субјекте.

Попис је почео 5. јуна и трајаће до 11. августа 2017. године. Учествују сви државни органи, организације, јавне агенције, јавна предузећа и остале институције које у оквиру своје надлежности за привреду и привредне субјекте, спроводе административне поступке на нивоу Републике Србије.

Више од 500 службеника из  преко 100 органа јавне управе и јавних предузећа пописаће преко 3 000 поступака. Потом следи интензивна и конструктивна сарадња са привредом и анализа које поступке треба укинути, унапредити или донети нове, како би  на крају био успостављен лако доступан и јединствени јавни регистар за целокупну привреду.

Основни циљ успостављања регистра и поједностављења административних поступака, јесте повећање конкурентности Републике Србије и побољшање услова за пословање, кроз смањење административних трошкова и њихову већу предвидљивост за пословне субјекте. Уједно, омогућиће онима који желе да започну пословање у Србији, брз и једноставан преглед, лако доступне информације о свим прописаним обавезама и процедурама које различити органи и организације спроводе према привредним субјектима. Регистар, као јавна електронска база, биће доступан на интернету и  олакшаће информисање о неоходној документацији, трошковима поступања и роковима за поступање.

Закључком Владе од 29. децембра 2016. године, Републички секретаријат за јавне политике и Генерални секретаријат Владе одређени су за координаторе целокупног процеса пописа административних процедура и успостављања јавног регистра.

Овај Пројекат представља једну од приоритетних активности у области регулаторне реформе у наредном четворогодишњем периоду.