Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Усвојен Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године

24 / 11 / 2021

Влада Републике Србије је на седници одржаној 18. новембра 2021. године усвојила Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године са Акционим планом.

Циљ доношења Програма, који се израђује за период 2021 -2025. године, је да се побољша квалитет живота грађана и олакша пословање привредним друштвимана кроз унапређење квалитета докумената јавних политика и прописа.

Ово ће се постићи спровођењем мера усмерених на: смањење броја прописа (укидање непотребних), еx post анализу прописа, како би се утврдили њихови ефекти на привреду и грађане, унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане, увођење родне перспективе у израду прописа.

Осим ових директних ефеката, Програм садржи мере које ће унапредити рад државне управе, кроз оснивање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању, као и мере које се односе на бољу координацију јавних политика. Подизање капацитета и професионализација државне управе посредно утичу на унапређење квалитета живота грађана и привредног амбијента.

Тежимо подизању свести о важности учешћа јавности у свим фазама израде и спровођења прописа и докумената јавних политика, стога је и један од циљева Програма усмерен управо на овај сегмент, кроз јачање капацитета цивилног друштва за учешће у креирању прописа и докумената јавних политика, као и успостављање портала е-Консултације, којим ће се овај процес убрзати и олакшати свим учесницима.

Програм је настао као резултат заједничког рада Републичког секретаријата за јавне политике, других државних органа, припадника невладиног сектора и пословних удружења, а његовом имплементацијом ће се унапредити свеобухватна реформа јавне управе у Републици Србији.

Републички секретаријат за јавне политике ће у наредном периоду наставити да прати имплементације активности предвиђених Акционим планом.

Усвојен Програм са пратећим Акционим планом можете преузети на линку