Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојен Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године

24 / 11 / 2021

Влада Републике Србије је на седници одржаној 18. новембра 2021. године усвојила Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године са Акционим планом.

Циљ доношења Програма, који се израђује за период 2021 -2025. године, је да се побољша квалитет живота грађана и олакша пословање привредним друштвимана кроз унапређење квалитета докумената јавних политика и прописа.

Ово ће се постићи спровођењем мера усмерених на: смањење броја прописа (укидање непотребних), еx post анализу прописа, како би се утврдили њихови ефекти на привреду и грађане, унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане, увођење родне перспективе у израду прописа.

Осим ових директних ефеката, Програм садржи мере које ће унапредити рад државне управе, кроз оснивање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању, као и мере које се односе на бољу координацију јавних политика. Подизање капацитета и професионализација државне управе посредно утичу на унапређење квалитета живота грађана и привредног амбијента.

Тежимо подизању свести о важности учешћа јавности у свим фазама израде и спровођења прописа и докумената јавних политика, стога је и један од циљева Програма усмерен управо на овај сегмент, кроз јачање капацитета цивилног друштва за учешће у креирању прописа и докумената јавних политика, као и успостављање портала е-Консултације, којим ће се овај процес убрзати и олакшати свим учесницима.

Програм је настао као резултат заједничког рада Републичког секретаријата за јавне политике, других државних органа, припадника невладиног сектора и пословних удружења, а његовом имплементацијом ће се унапредити свеобухватна реформа јавне управе у Републици Србији.

Републички секретаријат за јавне политике ће у наредном периоду наставити да прати имплементације активности предвиђених Акционим планом.

Усвојен Програм са пратећим Акционим планом можете преузети на линку