Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојен Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР“ за период 2023-2025. године

08 / 05 / 2023

Влада Републике Србије, на 51. седници одржаној 04. маја 2023. године, усвојила је Програм за поједностављење административних поступака и регулативе – е-ПАПИР за период 2023-2025. године.

Циљ Програма еПАПИР је стварање предуслова за квалитетне и кориснички орјентисане услуге за грађане и привреду и смањење административних трошкова за привреду исказаних учешћем у БДП.

Како би се превазишли изазови и критични фактори који стоје на путу реализације овог циља Програма е-ПАПИР, у периоду 2023-2025. планиране су следеће активности:

  • Смањење административног оптерећења са 2,95 % БДП (2021.) на 2,75% БДП (2025.)
  • Оптимизација више од 500 административних поступака за привреду и грађане
  • Дигитализација више од 200 административних поступака за привреду и грађане
  • Дигитализација 20 пословних епизода за привреду
  • Попис више од 4000 административних захтева
  • Унапређење инфраструктуре за пружање дигиталних услуга за привреду и грађане

Планиране активности представљају надоградњу резултата остварених у спровођењу Програма е-ПАПИР у периоду 2019-2022. године. Као најзначајније резултате остварене у претходном периоду издвајамо:

  • Ниво административног оптерећења је смањен са 3,26% БДП (2016) на 2,95%(2021) БДП
  • Законом о Регистру административних поступака („Сл. гласник РС“, број 44/21) успостављен је Регистар административних поступака (РАП) као јединствена, централизована, електронски вођена евиденција о поступцима који се спроводе у Републици Србији и административним захтевима за пословање.
  • Портал Регистра административних поступака постао је јавно доступан од јуна 2021. године. На Порталу Регистра административних поступака доступно је више од 2600 услуга јавне управе за привреду грађане. Услуге јавне управе које су доступне на Порталу Регистра административних поступака у надлежности су више од 100 органа јавне управе, који су задужени за то да информације о услугама јавне управе буду јасне, ажурне и тачне.
  • Оптимизовано је 393 административних поступака (од којих је 21 поступак укинут) и дигитализовано 64 услуге јавне управе чиме су остварене уштеде од преко 30 милиона евра на годишњем нивоу.

Више информација о оствареним резултатима периоду 2019-2022 можете пронаћи овде.

Финансијску подршку спровођењу програма е-ПАПИР пружају Европска унија кроз ИПА предприступне фондове, Фонд за добру управу Владе Велике Британије, ГИЗ немачка организација за развојну сарадњу и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД).

О свим најважнијим активностима у вези са Програмом, можете се информисати путем званичне интернет презентације epapir.rsjp.gov.rs.