Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

УСВОЈЕН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ 2021-2025

30 / 04 / 2024

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) обавештава јавност да је Радна група за праћење спровођења Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом (ПУУЈП и РР) усвојила Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана Програма за 2023. годину.

У процесу израде Годишњег извештаја за 2023. годину спроведене су консултативне активности са члановима Радне групе у циљу прикупљања потребних података ради унапређења квалитета извештаја.

Информације садржане у Годишњем извештају о спровођењу Акционог плана за спровођење ПУУЈП и РР представљаће основу за процес ревизије Програма, којa би требало да започне у предстојећем периоду.

У току је израда статистичких података о спровођењу Акционог плана за спровођење ПУУЈП и РР, који ће бити објављени накнадно.

Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана Програма за 2023. годину можете пронаћи на следећем линку.