Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Стручна подршка за 33 јединице локалне самоуправе у оквиру Програма Exchange 6

19 / 06 / 2023

У петак 16. јуна 2023. године одржана је свечана церемонија поводом доделе пакета стручне помоћи за 33 јединице локалне самоуправе у оквиру Програма EU Exchange 6. Програм EU Exchange 6 – “Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019. Реализација програма предвиђена је за период од септембра 2021. до септембра 2024. године, а вредност донације ЕУ износи 2 милиона евра.

Надлежне институције на националном нивоу укључене у реализацију Програма су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, као и Министарство за европске интеграције и Министарство државне управе и локалне самоуправе, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) имплементациони партнер.

Локалне самоуправе, изабране на основу јавног позива, добијају пакете стручне подршке за израду плана развоја, средњорочних планова, и за унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката. У складу са тим следеће локалне самоуправе су добиле подршку за израду:

  • Плана развоја (8 ЈЛС): Ћуприја, Чајетина, Голубац, Бајина Башта, Лајковац, Косјерић, Богатић и Свилајнац и
  • Средњорочног плана (10 ЈЛС): Ковин, Суботица, Лозница, Крупањ, Нови Кнежевац, Бољевац, Нова Варош, Сокобања, Лесковац и Ужице.

Директорка Републичког секретаријата за јавне политике Бојана Тошић рекла је да је веома важно радити на изградњи капацитета локалних самоуправа и у ту сврху је потребно што боље искористити све оно што Програм нуди. Такође, захвалила се ЕУ на подршци реформе планског система у Србији, а у погледу актуелних пакета подршке посредством EU Exchange 6 Програма, ставила је посебан нагласак на планове развоја као кровне документе развојног планирања за сваку локалну самоуправу.

Уз то, нагласила је значај средњорочних планова јер повезују мере и активности планова развоја са буџетима локалних самоуправа, самим тим заокружују плански оквир на локалном нивоу.