Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Стручна подршка за 30 локалних самоуправа у оквиру ЕУ Exchange 6 програма

25 / 06 / 2022

Свечана церемонија поводом доделе пакета стручне подршке за 30 локалних самоуправа у оквиру Програма ЕУ Exchange 6, одржана је у Београду 24. јуна 2022. године. Програм ЕУ Exchange 6 – Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији. Овај програм, који финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019, биће реализован у периоду од септембра 2021. до септембра 2024. године. Вредност донације ЕУ је 2 милиона евра.

Локалне самоуправе изабране на основу јавног позива, добијају пакете стручне подршке које подразумевају:

– Пакет подршке за израду плана развоја (12 ЛС): Бољевац, Врњачка Бања, Крупањ, Краљево, Велико Градиште, Пожаревац, Крушевац, Смедеревска Паланка, Шабац, Сурдулица, Гаџин Хан и Чачак.

– Пакет подршке за израду средњорочног плана (10 ЛС): Бела Паланка, Ражањ, Нови Пазар, Мерошина, Ниш, Рашка, Сомбор, Кањижа, Бачка Топола и Алексинац.

– Пакет подршке за унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката (9 ЛС): Пирот, Врање, Пожаревац, Крагујевац, Петровац на Млави, Сремска Митровица, Пријепоље, Лесковац и Аранђеловац.

Надлежне институције на националном нивоу укључене у реализацију Програма су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство за европске интеграције и Министарство државне управе и локалне самоуправе, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) имплементациони партнер.

На свечаној церемонији присутнима су се обратили Јадранка Јоксимовић, министарка за европске интеграције, Бојана Тошић, директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Саша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија, Мартин Клауке, шеф сектора II операције у Делегацији ЕУ И Никола Тарбук, Генерални секретар СКГО.

Министарка Јоксимовић је, уз честитке је локалним самоуправама, напоменула да је реч о техничкој помоћи за оно што сматра кључним за локалне самоуправе у наредним годинама, имајући у виду велике капиталне инфраструктурне пројекте који ће се спроводити у Србији а то је планирање, средњорочно, програмско планирање, капитално буџетирање, повећана транспарентност, финансијска контрола, све оно што је важно и у смислу спречавања корупције, али пре свега у циљу одговорног трошења.

Директор Републичког секретаријата за јавне политике Бојана Тошић рекла је да је необично важно радити на изградњи капацитета локалних самоуправа и у ту сврху такође треба искористити Програм.

Такође, захвалила се ЕУ на подршци реформе планског система у Србији, а у погледу актуелних пакета подршке посредством ЕУ Exchange 6 Програма, ставила је посебан нагласак на планове развоја као кровне документе развојног планирања за сваку локалну самоуправу. Тошић је указала и на чињеницу да њихова израда захтева посвећеност учесника процеса, као и време у трајању од око годину дана у просеку, колико је и предвиђено одобреним пакетима подршке за 12 изабраних локалних самоуправа.

Спровођење Програма ЕУ Exchange 6 непосредно је у функцији реформе јавне управе на локалном нивоу и примене прописа из обухвата планског и буџетског система. У оквиру Програма примењују се различити модалитети подршке ЛС на теме од значаја за реформу јавне управе на локалном нивоу.