Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

СПРОВЕДЕНЕ ОБУКЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗАХТЕВА И ЊИХОВ УНОС У РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

01 / 12 / 2023

Пројекат „ЕУ за боље пословно окружење – EU4БE“, који спроводи Светска банка, уз подршку Европске уније и у партнерству са Владом Републике Србије, има за циљ подршку реформама за даље унапређење пословног окружења у Републици Србији. Спровођење пројекта почело је јуна 2021. и трајаће до јуна 2025. године. Укупна вредност пројекта је 5.5 милиона евра. Главни партнери на пројекту су Министарство привреде, Републички секретаријат за јавне политике, Министарство за европске интеграције и друга министарства и органи државне управе.

Пројекат ЕУ4БЕ обухвата 3 компоненте:

1) Успостављање платформе за координацију реформи за унапређење пословног окружења, 2) Подршка оптимизацији административних поступака и правног оквира, и 3) Инструмент за флексибилну техничку подршку.

Један од кључних корака за смањење административног оптерећења привредних субјеката је јачање ефикасности и транспарентности рада јавне управе, укључујући и путем пописа и успостављања јавне базе административних захтева односно услова које привредни субјекти треба да испуњавају – Регистра административних поступака и захтева (РАП портал). Административни захтеви представљају прописану обавезу привредног субјекта да припреми, усвоји, евидентира, архивира и инспекцијама учини доступним одговарајућу документацију, али и да обезбеди одговарајући кадар, опрему и објекте и друге услове, у складу са прописима Републике Србије како би несметано обављали пословање

ЕУ4БЕ је током целе 2022. године, све до средине 2023. године, спроводио обуке за надлежне инспекције, са циљем да се инспектори обуче да препознају административне захтеве, и исте унесу у РАП портал. У поменутом периоду, организованa је и спроведена 21 обукa, и обучено је 130 представника из 44 инспекције.

Захваљујући овим обукама, али и континуираној подршци ЕУ4БЕ пројекта и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) надлежним инспекцијама у процесу идентификације административних захтева и њиховом попису кроз унос у Регистар административних поступака (РАП портал), процес идентификације административних захтева завршен још у новембру 2023. године, при чему је препознато постојање више од 4000 административних поступака. У току је процес њиховог пописа, односно уноса у РАП портал, где ЕУ4БЕ пројекат и РСЈП и даље пружају свесрдну подршку надлежним инспекцијама.

Паралелно са уносом административних поступака у РАП портал, ЕУ4БЕ је, у сарадњи са РСЈП и надлежним органима, покренуо процес оптимизације административних захтева. У наредном периоду, процес оптимизације обухватиће и административне поступке и административне захтеве у одабраној делатности, повезујући их у целине и формулишући пословне епизоде кроз које привредни субјекат у одабраној области мора да прође током свог пословања у складу са прописима Републике Србије.