Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Прелиминарна листа структурних реформи Програма економских реформи (ЕРП) 2023-2025.

14 / 10 / 2022

Коментари и сугестије могу се доставити до 28. октобра 2022. године.

Републике Србија отпочела је нови циклус израде Програма економских реформи (Economic Reform Programme“ – ЕРП) за период 2023-2025. године. Као први важан корак у процесу израде овог документа, састављена је прелиминарна листа структурних реформи које су препознате као значајне у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и јачању конкурентности привреде у наредном трогодишњем периоду.

Структурне реформе, које иначе представљају V поглавље документа  ЕРП, у складу са смерницама Европске комисије организованe су у тринаест области, како би био дат широк преглед социјално-економских изазова и то су: управљање јавним финансијама, зелена транзиција, дигитална трансформација, пословно окружење и смањење сиве економије, истраживање, развој и иновације, реформе у области економских интеграција, реформе енергетског тржишта, реформе транспортног тржишта, пољопривреда, индустрија и услуге, образовање и вештине, запошљавање и тржиште рада, социјална заштита и инклузија и здравствена заштита. У оквиру поменутих области, као три кључна изазова издвојени су: Повећање запослености, посебно младих, жена и осетљивих група и социјална заштита од сиромаштваСтварање пословног амбијента повољнијег за инвестиције као и Озелењавање енергетског сектора и потпуно отварање енергетског тржишта.

Како би се обезбедио што шири консензус приликом избора структурних реформи, у протеклом периоду обављане су интензивне интерресорне консултације са представницима Радне групе за израду и праћење спровођења Програма економских реформи.

Прелиминарна листа сачињена од 20 структурних реформи ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 14. до 28. октобра 2022. године. Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу структурних реформи могу доставити на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 28. октобра 2022. године. У даљем процесу припреме документа ЕРП 2023-2025 наставиће се рад на унапређењу предложених структурних реформи.

Подсећања ради, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду на годишњем нивоу израђује документ под називом Програм економских реформи који представља стратешки документ за планирање економске политике и управљање реформама, кључних како за побољшање конкурентности, подстицање нових радних места и олакшавање социјалне инклузије, тако и за испуњавање економских критеријума у процесу приступања ЕУ.

Последњи документ ЕРП 2022-2024, као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2022. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2022- 2024.

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

DOCX 0.1mb

ЕРП 2023-2025 Прелиминарна листа структурних реформи

Погледај