Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Почела јавна расправа о Предлогу уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије

08 / 05 / 2023

Републички секретаријат за јавне политике у поступку припреме Предлога уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије, спроводи јавну расправу о Предлогу уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије, која се одржава  у периоду од 8. маја до 27. маја 2023. године.

Републички секретаријат за јавне политике позива све заинтересоване грађане и стручну јавност да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају електронским путем на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs или поштом на адресу Републички секретаријат за јавне политике, Београд, Немањина бр. 22-24, са напоменом: „За јавну расправу о Предлогу уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије ”.

По окончању поступка јавне расправе Републички секретаријат за јавне политике анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици, на порталу е – управе и порталу е-Консултације.

  Тест Програма јавне расправе, Предлог уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије и Анализу ефеката на Предлог уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије можете преузети ОВДЕ.

DOCX 0.1mb

Анализа ефеката Предлога уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије

Погледај
DOCX 0.1mb

Радна верзија уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја и образложење - јавна расправа

Погледај
PDF 0.1mb

Закључак и Програм о спровођењу јавне расправе

Погледај