Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Почела јавна расправа за Предлог програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2022 – 2025. године

28 / 11 / 2022

Републички секретаријат за јавне политике обавештава заинтересовану јавност да ће јавна расправа о Предлогу програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период  2022 – 2025. године (у даљем тексту: Програм) бити спроведена од 24. новембра до 13. децембра 2022. године.

Програмом се наставља процес поједностављивања (оптимизација и укидање сувишних административних поступака) и дигитализација административних поступака, са циљем да се унапреди сигурност, транспарентност рада органа јавне власти и предвидивост пословног окружењa.

Саставни део Програма је и акциони план, који садржи препоруке за поједностављење административних поступака. Усвајањем препорука, наставља се процес реформе јавне управе, и додатно проширује и унапређује садржина Регистра административних поступака.

Позивамо све заинтересоване да своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење Програма доставе на Портал „е-Консултације” , Документ је објављен на линку овде.