Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИЦИ АУСТРИЈИ

12 / 04 / 2024

Београд, 12. април 2024 — Делегација Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) боравила је у службеној посети Републици Аустрији у периоду од 7-10. априла 2024. године.

Том приликом одржани су састанци са званичницима: Савезне канцеларије за управљање учинком при Министарству уметности, културе, државне управе и спорта Републике Аустрије, Министарства финансија, као и Министарства за климатску акцију, животну средину, енергију, мобилност, иновације и технологију Републике Аустрије.

Циљ посете Републици Аустрији било је продубљивање билатералне сарадње између наших двеју земаља у области реформе јавне управе, посебно имајући у виду подударности у раду између Републичког секретаријата за јавне политике и Савезне канцеларије за управљање учинком Републике Аустрије.

На састанцима су разматране теме од заједничког интереса, са фокусом на анализи ефеката прописа, екс пост (еx-post) анализи ефеката, зеленом буџетирању и анализи ефеката на животну средину.

Посета делегације РСЈП финансирана је средствима Регионалне школе за јавну управу (РЕСПА) у оквиру шеме за мобилност између Републике Србије и Републике Аустрије.