Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Платформа за управљање јавним политикама – алат за државне службенике и заинтересовану јавност

15 / 11 / 2023

Републички секретаријат за јавне политике континуирано пружа стручну и методолошку подршку предлагачима докумената јавних политика и прописа у циљу ефикасне примене Закона о планском систему Републике Србије.

Подржан од стране пројекта „ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора“ – ЕУ4ПАР, Републички секретаријат за јавне политике израдио је низ приручника са упутствима, обрасцима, алатима и примерима који су јавно доступни на страници посвећеној приручницима.

Након израђених приручника препозната је потреба за њиховом дигитализацијом од стране Републичког секретаријата за јавне политике, и уз помоћ ЕУ4ПАР пројекта успостављена је Платформа за управљање јавним политикама – ППМП са циљем даљег унапређења пружања методолошке подршке предлагачима докумената јавних политика и прописа, као и широј јавности.

Платформа за управљање јавним политикама – ППМП је подељена у две целине:

  1. Јавни део Платформе – садржи алате, примере и практичне савете за правилно управљање системом јавних политика. Јавни део Платформе у дигиталној форми обједињује више од 300 страна и 200 наслова, који интегришу одредбе ЗПС и стечена искуства у његовој примени, тако да се од његових општих захтева до конкретних примера и алата, долази на брз и лак начин. Кретање кроз садржај платформе олакшано је повезивањем поглавља са активним линковима, као и увек видљивом листом додатних информација које се односе на одабрану тему. Обезбеђени су и одговори на питања која се најчешће постављају.

 

  1. Затворени део Платформе са наменским функционалностима – намењен је искључиво регистрованим корисницама за рад на изради докумената јавних политика и прописа уз употребу дигитализованих алата чиме се омогућава заједнички рад на истом тексту  и у исто време.

РСЈП позива све заинтересоване актере у процесу креирања, праћења, спровођења и вредновања јавних политика и прописа да користе Платформу за управљање јавним политикама ради унапређења јавних политика и прописа у Републици Србији.

Платформи за управљање јавним политикама можете приступити овде.