Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржан округли сто на тему „Унапређење решења за израду Уредбе о методологији израде докумената јавних политика и Уредбе о анализи ефеката прописа”

03 / 10 / 2023

Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Пројектом подршке реформи јавне управе организовао је у четвртак 28. септембра 2023. године округли сто на тему „Унапређење решења за израду Уредбе о методологији израде докумената јавних политика и Уредбе о анализи ефеката прописа”. Након уводног излагања директорке РСЈП-а Бојане Тошић учесници су се поделили у две групе и разменили искуства са циљем унапређења решења за израду оба документа.

На округлом столу који је био намењен дискусији о Предлогу уредбе о методологији израде докумената јавних политика (у даљем тексту: ПУДЈП), одржан је и први састанак Радне групе за израду ПУДЈП.

На састанку је представљена прва радна верзија ПУДЈП, која се креће у смеру измене и објашњења области планирања и спровођења јавних политика, поједностављена  ex-ante анализе ефеката, регулисања консултативног процеса и прецизирања извештавања и спровођења ex-post анализе ефеката и вредновања учинка. Дискутовало о предложеним решењима, са посебним освртом на отворена питања у вези са обимом и процесом спровођења анализе ефеката приликом израде докумената јавних политика и областима планирања и спровођења јавних политика.

Други округли сто намењен дискусији о Предлогу уредбе о анализи ефеката прописа (у даљем тексту: ПУАЕП), што, након фокус група и округлог стола одржаних прошле године, представља трећи догађај у оквиру консултативног процеса за израду овог акта.  Разговарало се о  пристиглим коментарима, отворена су питања у вези са регулисањем консултативног процеса, посебно имајући у виду да је тај процес тренутно регулисан кроз шест различитих прописа.