Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана трећа радионица о примени “Design Thinking“ методологије за представнике Министарства туризма и омладине и туристичке организације

03 / 02 / 2023

У намери да унапреди процес доношења јавних политика, Републички секретаријат за јавне политике је захваљујући подршци Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), у сарадњи са Design Thinkers Academy (DTA), организовао радионицу 31. јануара и 1. фебруара 2023. године за представнике Министарства туризма и омладине, Туристичке организације Србије и туристичких организација јединица локалне самоуправе.

Дводневна радионица о примени иновативног алата Design Thinking (DT) у јавним политикама је организована на интерактиаван начин, кроз практичан рад на теми из области туризма. Представници Министарства туризма и омладине и туристичких организација су имали могућност да стекну знања радећи на студији случаја у тимовима, што је подразумевало активну размену мишљења и идеја и заједнички рад са другим учесницима. Учесници су захваљујући алатима Design Thinking могли да сагледају изазове са којима се грана туризма сусреће из другог угла, да се фокусирају на жеље и потребе крајњих корисника и да кроз заједнички рад дођу до креативних решења.

Радионице су реализоване у циљу преношења знања представницима државне управе о коришћењу иновативних приступа и метода DT у свом раду. Други циљ радионица је осмишљавање идејних решења за редизајн конкретне јавне услуге из надлежности министарства туризма и омладине. Постигнути резултати радионице су уједно и окосница наставка сарадње са Групом за иновације у јавним политикама, уз чију подршку ће Министарство туризма и омладине и туристичке организације имати прилике да редизајнирају једну јавну услугу, коришћењем иновативних алата DT. Након креирања идејног решења,  у наредној фази решење ће бити тестирано, како би се утврдила оправданост његовог увођења, са крајњим циљем да се унапреди туристичка понуда или рад туристичких организација јединице локалне самоуправе.

Сви учесници су након похађања дводневне радионице добили сертификате Design Thinkers Academy о успешно завршеном курсу.