Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА СА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ТЕРЕТА У ДОМАЋЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ


01 / 12 / 2023

У уторак, 14.11.2023. године, у просторијама Привредне коморе Београда, успешно је одржана радионица која је укључила и групну дискусију кроз формат фокус групе са представницима приватног сектора, са циљем да заједно размотримо административне поступке и захтеве који стоје пред привредним субјектима у области превоза терета у домаћем и међународном друмском саобраћају. Сврха радионице, дакле, била је да се, у непосредној комуникацији са привредним субјектима, сагледа који су то административни поступци и захтеви који највише оптерећују привредне субјекте у одабраним привредним делатностима, досадашња искуства привредних субјеката у поштовању административних поступака и захтева, као и предлози за оптимизацију административних поступака и захтева, побољшање представљених пословних епизода, итд.

Организатори ове радионице били су Републички секретаријат за јавне политке, пројекат „ЕУ за боље пословно окружење“ (ЕУ4БЕ) који спроводи Светска банка у сарадњи са Владом Републике Србије и уз подршку Европске Уније, и Привредна комора Београда. Кроз пројекат ЕУ4БЕ и у сарадњи са Светском банком, Републички секретаријат за јавне политике ради даље на унапређењу пословног окружења које обухвата поједностављење регулаторног оквира и стварање инструмената који помажу привредним субјектима да боље разумеју и лакше извршавају законске обавезе.

Радионици је присуствовало 13 представница и представника приватног сектора, привредних субјеката који се баве превозом терета у домаћем и међународном друмском саобраћају.

Једна од тема коју смо обрадили на овој радионици везана је за израду Регистра административних поступака (РАП портала), који представља јединствену информациону тачку за привреду и грађане и пружа податке о свим поступцима и захтевима у свим областима пословања. Током радионице је истакнуто и да је у протеклом периоду извршен попис административних поступака које привредни субјекти покрећу пред државним органима као и административних захтева које привредници треба да испуне приликом покретања пословања и током пословања у различитим привредним делатностима. Коначно, говорили смо и о томе да је у оквиру пројекта ЕУ4БЕ припремљен и додатни инструмент за лакше разумевање обавеза које привредници у овој области треба да испуне, под називом „пословна епизода“, а који представља водич кроз административне поступке и захтеве од оснивања привредног субјекта до престанка пословања.

По завршетку представљања пословних епизода у области превоза терета у домаћем друмском саобраћају, отварена је дискусија са присутним представницима приватног сектора, током које су изнели запажања и потешкоће са којима су се сусретали у свом досадашњем пословању, као и предлоге за поједностављење административних поступака и захтева. Главни закључак дискусије је да постоји простор за оптимизацију нарочито административних захтева у области превоза терета у домаћем и међународном друмском саобраћају, као и за дигитализацију појединих административних поступака.

Захваљујемо се Привредној комори Београда на указаном поверењу, оствареној сарадњи и на организацији ове радионице која је одиграла важну улогу у томе да заједно са представницима приватног сектора – допринесемо лакшем и ефикаснијем свакодневном пословању привредних субјеката.