Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ОДРЖАНА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЕУ4ПАР ПРОЈЕКТА ОД УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ДО КВАЛИТЕТНИЈИХ УСЛУГА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ

21 / 11 / 2023

У четвртак 16. новембра у хотелу Crown Plaza одржана је завршна конференција Пројекта Eропске уније за реформу јавне управе. Овај пројекат је током скоро шест година трајања, у континуитету пружао подршку органима државне управе у успостављању планског система у Републици Србији. На скупу су се обратили Бојана Тошић, директорка РСЈП-а, испред МДУЛС-а обратила се Мила Станковић, в.д. помоћника министра, док је Делегацију Европске уније представљао Мартин Клауке,  шеф операција ДЕУ.

Директорка РСЈП Бојана Тошић, истакла је да је ЕУ4ПАР  пројекат у периоду од 2018. године до данас пружио немерљиву стручну и техничку подршку у досадашњем процесу реформе јавне управе у Републици Србији. Реформа јавне управе, посебно њена дигитализација и транспарентност су високо рангиране међу приоритетима Владе Републике Србије, али представљају и један од предуслова за приступање наше земље Европској унији. У протеклих пет година, спровођењем Закона о планском систему Републике Србије и пратећих уредаба, унапређен је процес израде докумената јавних политика и прописа на начин који обезбеђује веће учешће заинтересоване јавности и сагледавање могућих ефеката јавних политика и прописа на грађане, привреду и друштво у целини.

На овом скупу је одржана и сесија „Кратак преглед ЕУ4ПАР пројекта“ у оквиру које су представљене пројектне активности и постигнути резултати.  У овог сесији модератор је била Сузана Трнинић, док су панелисти били Јелена Мујчиновић, РСЈП, шеф Одсека за међународну сарадњу, ЕУ интеграције и управљање пројектима, испред ЕУ4ПАР пројекта: Само Годец, вођа Тима, Томас Кершер, кључни експерт Јелена Спасић, координатор за Компоненте I и II, као и бивши вођа пројекта Питер Ваги.

На завршној конференцији, такође је представљена и Платформа за управљање јавним политикама – ППМП, која на једном месту у дигиталном формату обједињује приручнике са упутствима, обрасцима, алатима и примерима које је РСЈП раније израдио.