Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Обавештење о почетку израде Предлога програма за поједностављење административних поступака и регулативе „еПапир“ за период 2022- 2025. године

28 / 01 / 2022

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП), обавештава заинтересовану јавност о почетку израде Предлога програма за поједностављење административних поступака и регулативе „еПапир“ за период 2022- 2025. године (у даљем тексту: Предлог програма еПапир 2022-2025). Општи циљ Предлога програма еПапир 2022-2025 је унапређење квалитета јавних услуга које одговарају на потребе крајњих корисника (грађана и привреде) и смањење удела укупних административних трошкова за привреду у БДП.

У консултативном процесу, РСЈП позива заинтересовану јавност да до 28. фебруарa 2022. године, достави своје предлоге, коментаре и сугестије у вези са предложеним мерама за спровођење Предлога програма еПапир 2022-2025, сугестије везане за поједностављење административних поступака, као и доступне студије и анализе у области пружања јавних услуга, а које могу да буду од значаја за израду Предлога програма еПапир 2022-2025 преко портала еКонсултације користећи опцију за остављање коментара.