Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ажуриран извештај „Србија и Агенда 2030 – Мапирање националног стратешког оквира у односу на циљеве одрживог развоја“

25 / 04 / 2024

Републички секретаријат за јавне политике Републике Србије објавио је најновији извештај „Србија и Агенда 2030 – Мапирање националног стратешког оквира у односу на циљеве одрживог развоја“ за 2023. годину. Овај извештај, који се припрема пету годину заредом, пружа свеобухватан преглед важећих националних планских докумената у односу на сваки од 17 циљева одрживог развоја Агенде 2030 (ЦОР), груписаних према кластерима и преговарачким поглављима у оквиру процеса европских интеграција. Извештајем су обухваћени преглед и анализа више од 100 планских докумената, закључно са децембром 2023. године.

Резултати извештаја указују на то да је већина важећих планских докумената релевантна за достизање ЦОР. Најновије мапирање планског оквира у односу на Агенду 2030 показује да је покривеност циљева и потциљева одрживог развоја планским оквиром Републике Србије 82,7% што је пораст од 4,7% у односу на претходну годину.

Република Србија ће низом мера и активности допринети постизању циљева одрживог развоја у оквиру Агенде 2030, потврђујући тиме да је трајно опредељена за побољшање услова живота свих становника у све три димензије одрживог развоја: економски раст, заштита животне средине и социјална инклузија. Ова политичка опредељеност Србије утемељена је на анализама планског оквира у односу на достизање 17 циљева одрживог развоја и релевантним подацима, а потврђена је и на Самиту УН о Циљевима одрживог развоја одржаном у Њујорку у септембру прошле године, где су представљене трансформативне и убрзане акције за остварање циљева постављених до 2030. године.

Израду извештаја о мапирању националног планског оквира у односу на циљеве одрживог развоја „Србија и Агенда 2030“ подржао је пројекат Реформа јавних финансијаАгенда 2030, који у Србији спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а финансирају владе Немачке и Швајцарске.

Линк