Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023

21 / 12 / 2020

Нацрт Програма економских реформи 2021-2023. ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 18. децембра 2020. до 8. јануара 2021. године.

Подсећања ради, Програм економских реформи (Economic Reform Programme“ – ERP) је документ који Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство у Европској унији у претприступном периоду израђује на годишњем нивоу у циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ. У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије.

У току је седми циклус израде документа ERP –a за период 2021 – 2023. године, а будући да је ERP преносни („rolling“) програм, сваки нови циклус његове израде треба да у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Циклус почиње у јуну сваке године издавањем детаљних смерница од стране Европске комисије за Западни Балкан и Турску, a завршава се у мају наредне године усвајањем заједничких закључака на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања у Бриселу.

ERP се састоји из дела посвећеног макро-економској ситуацији и монетарној политици чију израду координирају Министарство финансија и Народна банка Србије, као и дела о приоритетним структурним реформама, за чију координацију израде су задужени Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике. У изради документа ERP активно учествују чланови Радне групе за израду и праћење спровођења ERP основане одлуком министра финансија.

Структурне реформе, у оквиру поглавља 5. ЕРП 2021-2023, у складу са смерницама Европске комисије, организованe су у осам кључних области: реформа тржишта енергије и транспорта; пољопривреда, индустрија и услуге; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживање, развој и иновације и дигитална трансформација; реформе у области економских интеграција; образовање и вештине; запошљавање и тржиште рада и социјална заштита и укључивање, укључујући здравствену заштиту, а приказане су у 24 приоритетне структурне реформе.

У циљу обезбеђивања што ширих консултација приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације преко ERP координатора у ресорним министарствима, као и са организацијама цивилног друштва, о чему се сачињава посебан анекс документа ERP.

Након финализације текста читавог документа ERP 2021-2023. у наредном периоду и потом усвајања од стране Владе Републике Србије, документ ће бити достављен ЕК крајем јануара 2021. године.

ERP ће затим бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама током маја 2021. године, у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове заједничке препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт Програма економских реформи 2021-2023. доставе на електронску адресу erp@mfin.gov.rs до 8. јануара 2021. године.

Последњи документ ЕРП 2020-2022 као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2020. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

 

ERP 2020-2022.

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања, мај 2020.

PDF 2.7mb

Програм економских реформи за период 2021-2023

Погледај