Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023

21 / 12 / 2020

Нацрт Програма економских реформи 2021-2023. ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 18. децембра 2020. до 8. јануара 2021. године.

Подсећања ради, Програм економских реформи (Economic Reform Programme“ – ERP) је документ који Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство у Европској унији у претприступном периоду израђује на годишњем нивоу у циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ. У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије.

У току је седми циклус израде документа ERP –a за период 2021 – 2023. године, а будући да је ERP преносни („rolling“) програм, сваки нови циклус његове израде треба да у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Циклус почиње у јуну сваке године издавањем детаљних смерница од стране Европске комисије за Западни Балкан и Турску, a завршава се у мају наредне године усвајањем заједничких закључака на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања у Бриселу.

ERP се састоји из дела посвећеног макро-економској ситуацији и монетарној политици чију израду координирају Министарство финансија и Народна банка Србије, као и дела о приоритетним структурним реформама, за чију координацију израде су задужени Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике. У изради документа ERP активно учествују чланови Радне групе за израду и праћење спровођења ERP основане одлуком министра финансија.

Структурне реформе, у оквиру поглавља 5. ЕРП 2021-2023, у складу са смерницама Европске комисије, организованe су у осам кључних области: реформа тржишта енергије и транспорта; пољопривреда, индустрија и услуге; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживање, развој и иновације и дигитална трансформација; реформе у области економских интеграција; образовање и вештине; запошљавање и тржиште рада и социјална заштита и укључивање, укључујући здравствену заштиту, а приказане су у 24 приоритетне структурне реформе.

У циљу обезбеђивања што ширих консултација приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације преко ERP координатора у ресорним министарствима, као и са организацијама цивилног друштва, о чему се сачињава посебан анекс документа ERP.

Након финализације текста читавог документа ERP 2021-2023. у наредном периоду и потом усвајања од стране Владе Републике Србије, документ ће бити достављен ЕК крајем јануара 2021. године.

ERP ће затим бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама током маја 2021. године, у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове заједничке препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт Програма економских реформи 2021-2023. доставе на електронску адресу erp@mfin.gov.rs до 8. јануара 2021. године.

Последњи документ ЕРП 2020-2022 као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2020. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

 

ERP 2020-2022.

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања, мај 2020.

PDF 2.7mb

Програм економских реформи за период 2021-2023

Погледај