Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2024-2026.

21 / 11 / 2023

Нацрт Програма економских реформи 2024-2026. (енг. Economic Reform Programme, ЕРП) ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија, Републичког секретаријата за јавне политике и портала Е-консултације од 21. до 30. новембра 2023. године.

Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије на Нацрт програма економских реформи могу доставити на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 30. новембра 2023. године.

Нацрт обухвата поглавље којим су представљене структурне реформе, препознате као кључне у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и јачању конкурентности привреде у наредном трогодишњем периоду.

Програм економских реформи 2024-2026, у складу са Смерницама ЕК, почев од ове године усмерен je на ужи сет структурних реформи у односу на претходне циклусе, како би фокус био првенствено на реализацији утврђених приоритета. У складу са тим, структурне реформе организованe су у оквиру три области и то: конкурентност, одрживост и отпорност и људски капитал и социјалне политике. Такође, према иновираним Смерницама ЕК, број структурних реформи које могу бити предложене ограничен је на шест, и то по две из сваке од наведених области.

Нацртом документа обухваћен је и преглед Препорука Европске комисије (ЕК) које су спроведене или које су предвиђене да се спроведу током периода трајања ЕРП 2024-2026, а које чине део Заједничких закључака усвојених на састанку Савета Европске уније за економска и финансијска питања (ECOFIN Савет), одржаном у мају 2023.  године у Бриселу, у оквиру „Економског и финансијског дијалога између Европске уније и Западног Балкана и Турске“.

Подсећања ради, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду на годишњем нивоу израђује документ под називом Програм економских реформи који представља стратешки документ за планирање економске политике и управљање реформама, кључних како за побољшање конкурентности, подстицање нових радних места и олакшавање социјалне инклузије, тако и за испуњавање економских критеријума у процесу приступања ЕУ.

PDF 0.9mb

Нацрт ЕРП 2024-2026_Поглавља 2 и 5_21112023

Погледај