Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

КРЕИРАЊЕ ИНВЕНТАРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРИВРЕДУ У ОКВИРУ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

01 / 12 / 2023

Пројекат „ЕУ за боље пословно окружење – EU4БE“, који спроводи Светска банка, уз подршку Европске уније и у партнерству са Владом Републике Србије, има за циљ подршку реформама усмереним на унапређење пословног окружења у Републици Србији. Спровођење пројекта почело је јуна 2021. и трајаће до јуна 2025. године. Укупна вредност пројекта је 5.5 милиона евра. Главни партнери на пројекту су Министарство привреде, Републички секретаријат за јавне политике, Министарство за европске интеграције и друга министарства и органи државне управе.

Пројекат ЕУ4БЕ обухвата 3 компоненте:

1) Успостављање платформе за координацију реформи за унапређење пословног окружења, 2) Подршка оптимизацији административних поступака и правног оквира, и 3) Инструмент за флексибилну техничку подршку.

Један од кључних корака за смањење административног оптерећења привредних субјеката је јачање ефикасности и транспарентности рада јавне управе, укључујући и путем пописа и успостављања јавне базе административних захтева односно услова које привредни субјекти треба да испуњавају – Регистра административних поступака и захтева (РАП портал). Административни захтеви представљају прописану обавезу привредног субјекта да припреми, усвоји, евидентира, архивира и инспекцијама учини доступним одговарајућу документацију, али и да обезбеди одговарајући кадар, опрему и објекте и друге услове, у складу са прописима Републике Србије како би несметано обављали пословање.

Друга компонента ЕУ4БЕ пројекта обухвата подршку у идентификацији, попису и поједностављењу административних захтева и финализацији РАП портала, чиме би се привредницима омогућило скраћење времена и смањење трошкова пословања. Као полазна тачка у идентификовању административних захтева, коришћене су контролне листе инспекција и анализирани прописи које примењују инспекције током инспекцијског надзора. До сада је ЕУ4БЕ идентификовао преко 4000 административних захтева, од чега је око половине и уписанo у Регистар административних поступака и захтева (РАП портал), те обучио 130 службеника за рад на попису и уносу податка у портал РАП.

У наредном периоду биће унети и преостали административни захтеви у РАП портал, а након тога ће се радити на њиховом поједностављењу и оптимизацији, кроз правну анализу и серију консултација са привредним субјектима и надлежним органима, доносиоцима прописа.