Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ЗАПОЧЕТ РАД НА ИЗРАДИ УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ ПЛАНА РАЗВОЈА

15 / 03 / 2023

Републички секретаријат за јавне политике је започео рад на изради Предлога уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије, у складу са Законом о планском систему.

Са циљем израде Предлога уредбе, формирана је Радна група, коју чине представници министарства, посебних организација и организација цивилног друштва. Први састанак Радне групе је одржан 15. марта 2023. године.

Бојана Тошић, председница Радне групе и директорка Републичког секретаријата за јавне политике, нагласила је да уређивање поступка предуслов за започињање рада на изради Плана Развоја Републике Србије, као хијерархијски највишег, дугорочног документа развојног планирања, који за период од најмање 10 година усваја Народна Скупштина. „Као почетни корак у изради радног текста уредбе, припремили смо анализу упоредне праксе која приказује како су друге земље организовале процес израде својих највиших развојних докумената и анализу смо објавили на Порталу е-Консултације. С обзиром да смо свесни значаја Плана развоја за сваког појединца у нашој земљи, уредбом ће бити предвиђено спровођење широког консултативног процеса у којем нико не сме бити изостављен“, истакла је Бојана Тошић

Сања Мешановић, заменица директорке у Републичком секретаријату за јавне политике, представила је планирану динамику рада и истакла да ова уредба треба да омогући израду развојног документа који ће нам дати одговор где желимо да видимо Републику Србију у наредних 10 година. „Први корак који је предложен у изради Плана развоја је сагледавање међународних трендова и утврђивање садашњег стања као предуслов за утвђивање приоритетних циљева развоја земље“ истакла је Сања Мешановић.

Чланови радне групе су у дискусији истакли посвећеност овом процесу и нагласили значај израде Плана развоја као основа за израду Инвестиционог плана и избор приоритетних пројеката, као и за планирање просторног развоја. Такође, је истакнуто да је у процесу израде Плана развоја изузетно важно водити рачуна о равномерном регионалном развоју и планирању развоја у контексту Агенде 2030 и циљева одрживог развоја.