Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ЕУ4БЕ Радионице – Консултације са привредним субјектима ради представљања инструмената и платформи за унапређење пословног окружења у Србији

22 / 01 / 2024

Концепт-

Влада Републике Србије заједно са Светском банком наставља свој рад на унапређењу и поједностављењу пословног окружења. Иако су у протеклом периоду остварени значајни резултати, пре свега у поједностављењу административних поступака и остваривању уштеда по том основу, још увек има доста препрека са којима се привредни субјекти у Србији сусрећу у свакодневном пословању.

Уз подршку Европске уније, а кроз пројекат „ЕУ за боље пословно окружење“ , Светска банка, у сарадњи са Министарством привреде и Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП), идентификоване су најзначајније области у оквиру којих је могуће унапредити пословно окружење.

На серији догађаја који се организују у периоду од октобра 2023. до јуна 2024. године, од стране ЕУ4БЕ Пројекта у различитим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, а у сарадњи са РСЈП и регионалним привредним коморама, учествују представници привреде, удружења привредника, локалне самоуправе, те регионалних развојних агенција и других партнера из јавног и приватног пословног сектора. На радионицама, кроз презентације и фокус групе представљају се:

  • Постојећи инструменти који имају за циљ – боље, брже, ефикасније и предвидиво свакодневно пословање, као што је Регистар административних поступака (РАП портал);
  • Налази рада ЕУ4БЕ пројекта на идентификацији и поједностављењу административних поступака и захтева, као и препоруке за њихово поједностављење, а које су у процесу припреме и које за циљ имају побољшање пословног окружења у Србији;
  • Предлог концепта пословних епизода, које представљају целину релевантних административних поступака и захтева, а односе се на заједничке делове животног века једног привредног субјекта (оснивање, запошљавање, пореска питања, затварање привредног субјекта) у конкретним секторима у којима привредни субјекти обављају своју делатност.

Циљ планираних догађаја је да упуте привредне субјекте у унапређене механизме пословања, да послуже као извор додатних информација за потврду, исправку или допуну налаза и препорука ЕУ4БЕ пројектног тима и партнера, и да на основу искустава из свакодневног пословања привредника и препрека са којима се сусрећу у погледу правног оквира, постојећих административних поступака и захтева, те услова за пословање, послуже да идентификују додатне доприносе и на основу њих нове предлоге за уклањање постојећих препрека и олакшају пословање привредних субјеката.

Као посебан циљ ових радионица је представљање Портала РАП, као централне информационе тачке за привредне субјекте када је реч о обавезама које стоје пред њима приликом и након покретања пословања. На РАП порталу налазе се информације о административним поступцима и административним захтевима које привредници морају да испуне како би законито пословали у различитим привредним делатностима. Порталу је могуће приступити преко линка.

На радионицама учесници активно учествују у дискусијама и доприносе својим искуством и знањем унапређењу препорука за боље пословно окружење у Републици Србији. Као додатни вид консултација, ЕУ4БЕ пројектни тим преко регионалних привредних комора,  дистрибуира привредницима свеобухватне онлајн анкете на одређене теме, како би се добиле конкретне повратне информације на поменуте теме од што већег броја привредних субјеката.

До сада су одржане радионице у Ужицу и Београду у периоду од октобра до децембра 2023. године, са преко 50 учесника.

У сарадњи са РПК Ужице – Регионалном привредном комором Златиборског управног округа и Републичким секретаријатом за јавне политике, радионица је одржана на тему административних захтева који највише тиште привредне субјекте (досадашња искуства у поштовању административних захтева, изазови, предлози за оптимизацију административних захтева, итд.). Конкретно, представљено је шта су то административни захтеви и који су основни типови административних захтева, дотадашњи резултати по питању идентификације административних захтева, њиховог пописа и уноса у РАП портал, као и даљи кораци усмерени ка оптимизацији административних захтева.

У сарадњи са Привредном комором Београд и Републичким секретаријатом за јавне политике, одржана је друга радионица/фокус група на тему: превоз терета у домаћем и међународном друмском саобраћају. Представници ЕУ4БЕ пројекта су представили ова два животна века и припадајуће пословне епизоде који имају за циљ да на једном месту попишу, поједноставе и обједине административне поступке и захтеве који су регулисани законима и подзаконским актима на републичком нивоу, омогућавајући једноставније пословање привредних субјеката који се баве превозом терета у домаћем и међународном друмском саобраћају.

У сарадњи са Привредном комором Ниш и Републичким секретаријатом за јавне политике, у Нишу ће се 26. јануара 2024. године, одржати трећа радионица/фокус група. Тема ове радионице и фокус групе је угоститељство, а као учесници, биће позвани пружаоци услуга смештаја, и припремања и услуживања хране, пића и напитакa. Представници ЕУ4БЕ пројекта ће представити животне векове и припадајуће пословне епизоде у оквиру ове две области, као и идентификоване административне поступке и захтеве, као и предлоге за њихову оптимизацију и дигитализацију, омогућавајући једноставније пословање привредних субјеката који се баве наведеним аспектима угоститељства.

Линк ка порталу РАП