Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EU Exchange 6 – Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији

20 / 03 / 2023

Донатор: Европска унија

Помоћ у спровођењу: Стална конференција градова и општина 

Време трајања пројекта: септембар 2021. – септембар 2024.

Вредност пројекта: 2.000.000 евра

 

Програм финансира Европска унија (ЕУ) у оквиру националног Програма ИПА 2019 и спроводи се у моделу директног управљања, што значи да Делегација ЕУ у Србији има најзначајнија управљачка овлашћења. Кључне ресорно надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП), уз Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство за европске интеграције. Као и у претходним фазама Програма Exchange, Стална конференција градова и општина (СКГО) има улогу имплементационог партнера и непосредне одговорности у погледу реализације планираних програмских активности.

Компоненте:

Компонента 1 – Подршка ЈЛС у припреми и реализацији планова развоја и средњорочних планова у складу са програмским буџетом

Компонента 2 – Унапређење капацитета ЈЛС за капитално буџетирање и транспарентно управљање буџетом

Компонента 3 – Боља примена интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) у пословању ЈЛС и повезивање са локалним планским и буџетским оквирима

Више информација можете пронаћи на следећем линку