Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавно-приватни дијалог за развој

07 / 02 / 2020

Пројекат „Jавно - приватни дијалог за развој” (у даљем тексту: Пројекат), представља „платформу” за изградњу делотворне, ефикасне и одрживе сарадње између представника јавне управе, привредних субјеката и невладиног сектора.

Пројекат „Jавно – приватни дијалог за развој” реализован је у периоду од новембра 2017. године до  новембра 2021. године. у циљу изградње делотворне, ефикасне и одрживе сарадње између представника јавне управе, привредних субјеката и невладиног сектора. Пројекат је финансирала Америчка агенција за међународни развој (USAID), а спроведен је од стране Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) и Републичког секретаријата за јавне политике. Пројекат је допринео унапређењу капацитета и развоја вештина представника јавног и приватног сектора, ради међусобног разумевања и комуникације, као и подизању свести о неопходности јавно – приватног дијалога и унапређењу свих облика дијалога и активне сарадње између институција јавне управе, привредних субјеката и организација цивилног друштва.

Више информација о Пројекту, можете да погледате на званичној интернет презентацији www.jpd.rs.