Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Пројекат „ЕУ за дигитализацију пословног окружења – ЕУ4БЕД“ (енг. EU for Business Environment Digitalization – EU4BED)

14 / 05 / 2024

Циљеви пројекта су:

  • унапређење пословног окружења путем дигитализације пословних епизода, и
  • унапређење кориснички оријентисаног увида у права и обавеза у вези са обављањем пословне делатности путем унапређења Регистра административних поступака (РАП) и његовог портала, те успостављање е-алата који ће омогућити ефикасан увид јавности у преглед приоритетних реформи у области пословног окружења.

У фокусу пројекта је дигитализација административних поступака по моделу пословне епизоде. Пословна епизода обухвата права и обавезе (административне поступке и административне захтеве) привредних субјеката, које они морају да остваре како би одређени аспект пословне активности обављали у складу са позитивним прописима. Пословна епизода представља логички и хронолошки заокружен ланац услуга јавне управе потребних за ефикасно обављање циљаних пословних активности, попут почетка пословања, испуњења пореских обавеза, запошљавања радника, престанак пословања, и др.

РАП и пратећи портал успостављени су 2021. године. На порталу РАП доступне су информације за више од 2500 административних поступак за привреду и више од 700 административних поступка за грађане. Такође, на порталу РАП биће доступне и информације о дигитализованим пословним епизодама и унапређени алати за претрагу те омогућено ефикасније проналажење информација за крајње кориснике.

Успостављањем е-алата за преглед приоритетних реформи у области пословног окружења, биће омогућен преглед мера и активности планских докумената уписаних у јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање, као и индикатора којима се прате остварени резултати, који се односе на пословно окружење.

Пројекат „ЕУ за дигитализацију пословног окружења – ЕУ4БЕД“ је део шире иницијативе која се реализује у оквиру пројекта „ЕУ за боље пословно окружење – ЕУ4БЕ“, који спроводи Светска банка, о којем више информација можете пронаћи овде.

Финансијска средства за спровођење пројекта „ЕУ за боље пословно окружење – ЕУ4БЕ“, те пројекта „ЕУ за дигитализацију пословног окружења – ЕУ4БЕД“ обезбедила је Европска унија. Вредност пројекта „ЕУ за дигитализацију пословног окружења – ЕУ4БЕД“ је 2.150.000,00 евра. Пројекат спроводи Републички секретаријат за јавне политике, а рок за спровођење је 31. март 2025. године.

Уколико желите да пријавите било какве неправилности у вези са радом пројекта „ЕУ за дигитализацију пословног окружења – ЕУ4БЕД“, или сматрате да су ваша права и интереси на било који начин угрожени или повређени активностима пројекта можете нам се обратити електронским путем на адресу електронске поште: d4be@rsjp.gov.rs.