Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији

09 / 12 / 2021

 

Донатор: Немачко савезно министарство за привредну сарадњу и развој

Спроводи: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Вредност пројекта: 4 милиона евра

Трајање пројекта: октобар 2020. – септембар 2023.

Циљ пројекта: Пројекат подржава процесе креирања јавних политика заснованих на учешћу јавности и чињеницама; професионализацију државно-службеничког система, изградњу капацитета у примени оквира компетенција, као и креирање инструмената за јединице надлежне за људске ресурсе; побољшање пружања административних услуга развојем и применом критеријума за успостављање јединствених управних места на локалном нивоу, као и оптимизацији и дигитализацији поступака и услуга као и испуњавање предуслова за боље управљање процесом приступања ЕУ.

Сарадња са РСЈП:
– Пројекат је подржао РСЈП у различитим активностима изградње капацитета службеника, организационог развоја и успостављања правне основе за реформске кораке, усмеравајући подршку на теме повезане са управљањем јавним политикама и планским системом, учешће грађана и иновације у јавним политикама.

– Реализована је и подршка пројекту е-Папир кроз допринос успостaвљању Регистра административних поступака путем анализе 26 поступака у области здравства и пољопривреде. На нивоу АП Војводине анализирано и регистровано 109 процедура и развијене 104 препоруке за оптимизацију. Дигитализовано је 13 процедура на националном и нивоу АП Војводине.