Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији

09 / 12 / 2021

 

Донатор: Немачко савезно министарство за привредну сарадњу и развој

Спроводи: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Вредност пројекта: 4 милиона евра

Трајање пројекта: октобар 2020. – септембар 2023.

Циљ пројекта: пружање подршке Републици Србији у управљању јавним политикама и људским ресурсима у јавној управи, затим унапређeње пружања услуга, као и подршка процесу приступања Европској унији.

Пројекат се састоји из четири компоненте

Компонента 1 подржава управљање јавним политикама и учешће грађана. Посебан фокус се ставља на унапређење квалитета учешћа јавности у креирању јавних политика и унапређење капацитета и процеса управљања јавним политикама.
Компонента 2 подржава управљање кадровима у државној управи засновано на компетенцијама, са фокусом на јединице за управљање људским ресурсима, развој каријере запослених у државној управи и професионализацију државно-службеничког система.
Компонента 3 се фокусира на унапређење пружања услуга на локалном нивоу. То подразумева унапређење административних процедура у складу са потребама грађана, успостављање минималних критеријума при пружању услуга и подршку у размени искустава на локалном нивоу.
Компонента 4 подржава различите аспекте процеса приступања Европској Унији. Поред подршке одабраним преговарачким поглављима/кластерима, подржаће се ревизија Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (NPAA) и даљи развој функције за аналитичку подршку у приступним преговорима.

Досадашњи резултати:

– Подршка стандардизацији пружања јавних услуга путем регулације рада јединствених управних места и подршке регистру административних поступака
– Увођењем компетенција у систем људски ресурса начињен је важан корак ка професионализацији управе
– Повећање транспаретности и укључење родне равноправности у креирање јавних политика
– Испуњавање услова за напредак у одабраним преговарачким поглављима и јачање аналитичке функције за преговарање са ЕУ

Сарадња са РСЈП:
– Пројекат је подржао РСЈП у различитим активностима изградње капацитета службеника, организационог развоја и успостављања правне основе за реформске кораке, усмеравајући подршку на теме повезане са управљањем јавним политикама и планским системом, учешће грађана и иновације у јавним политикама.

– Реализована је и подршка пројекту е-Папир кроз допринос успостaвљању Регистра административних поступака путем анализе 26 поступака у области здравства и пољопривреде. На нивоу АП Војводине анализирано и регистровано 109 процедура и развијене 104 препоруке за оптимизацију. Дигитализовано је 13 процедура на националном и нивоу АП Војводине.