Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији

09 / 12 / 2021

 

Донатор: Немачко савезно министарство за привредну сарадњу и развој

Спроводи: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Вредност пројекта: 4 милиона евра

Трајање пројекта: октобар 2020. – септембар 2023.

Циљ пројекта: пружање подршке Републици Србији у управљању јавним политикама и људским ресурсима у јавној управи, затим унапређeње пружања услуга, као и подршка процесу приступања Европској унији.

Пројекат се састоји из четири компоненте

Компонента 1 подржава управљање јавним политикама и учешће грађана. Посебан фокус се ставља на унапређење квалитета учешћа јавности у креирању јавних политика и унапређење капацитета и процеса управљања јавним политикама.
Компонента 2 подржава управљање кадровима у државној управи засновано на компетенцијама, са фокусом на јединице за управљање људским ресурсима, развој каријере запослених у државној управи и професионализацију државно-службеничког система.
Компонента 3 се фокусира на унапређење пружања услуга на локалном нивоу. То подразумева унапређење административних процедура у складу са потребама грађана, успостављање минималних критеријума при пружању услуга и подршку у размени искустава на локалном нивоу.
Компонента 4 подржава различите аспекте процеса приступања Европској Унији. Поред подршке одабраним преговарачким поглављима/кластерима, подржаће се ревизија Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (NPAA) и даљи развој функције за аналитичку подршку у приступним преговорима.

Досадашњи резултати:

– Подршка стандардизацији пружања јавних услуга путем регулације рада јединствених управних места и подршке регистру административних поступака
– Увођењем компетенција у систем људски ресурса начињен је важан корак ка професионализацији управе
– Повећање транспаретности и укључење родне равноправности у креирање јавних политика
– Испуњавање услова за напредак у одабраним преговарачким поглављима и јачање аналитичке функције за преговарање са ЕУ

Сарадња са РСЈП:
– Пројекат је подржао РСЈП у различитим активностима изградње капацитета службеника, организационог развоја и успостављања правне основе за реформске кораке, усмеравајући подршку на теме повезане са управљањем јавним политикама и планским системом, учешће грађана и иновације у јавним политикама.

– Реализована је и подршка пројекту е-Папир кроз допринос успостaвљању Регистра административних поступака путем анализе 26 поступака у области здравства и пољопривреде. На нивоу АП Војводине анализирано и регистровано 109 процедура и развијене 104 препоруке за оптимизацију. Дигитализовано је 13 процедура на националном и нивоу АП Војводине.