Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Обуке и тренинзи за државне службенике и руководиоце

У оквиру регулаторне реформе и јачање капацитета државне управе, РСЈП у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, у континуитету организује обуке и тренинге за државне службенике и руководиоце.

Обуке су обухватиле следеће теме: Анализа ефеката прописа-пут до квалитетних прописа; Управљање јавним политикама, Управљање законодавним процесом; Основе управљања јавним политикама и законодавним процесом; Основе циклуса управљања јавним политикама, Израда докумената јавних политика; Креирање, анализа и спровођење јавних политика; Прикупљање, анализа и коришћење података; Јавне политике – креирање, спровођење и анализа ефеката; Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама; Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ), Обука за стицање основних аналитичких вештина у обради података; Обука за Попис административних поступака који се односе на пословање, Тренинг за тренере - Попис административних поступака који се односе на пословање, Оптимизација административних поступака; Анализа ефеката јавних политика - увод у АЕЈП и дефинисање проблема јавних политика – ГИЗ, Анализа ефеката јавних политика - учешће грађана – ГИЗ; Анализа ефеката јавних политика - креирање и одабир опција јавних политика – ГИЗ; Обуке државних службеника за стицање основних аналитичких вештина потребних за праћење спровођења АПСПВ-а – ГИЗ; Обука ИТ стручњака и ОДУ за коришћење, администрирање и обучавање других корисника за рад у Jединственом информационом систему за планирање и праћење спровођења јавних политика; Средњорочно планирање и Обука предавача и ментора у области јавних политика и Унапређење система управљања јавним политикама ЈЛС – СКГО.

Нови Програм обука проширује систем обука и на локални ниво у циљу обезбеђења квалитетног стручног усавршавања запослених службеника (извршилаца, али и доносилаца одлука) у ЈЛС за адекватну примену планског система на локалном нивоу.

РСЈП је спровео 282 обуке у којима је обучено укупно 5132 државна службеника и руководиоца у сарадњи са СУК-ом, НАПА-ом, СКГО-ом, НАЛЕД-ом и БЦРР-ом у периоду од оснивања 2014. године закључно са првим кварталом 2024. године.