Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
9
Invalid date
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ветеринарству

11
Invalid date
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о Српској академији наука и уметности

13
Invalid date
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о психоактивним контролисаним супстанцама

17
Invalid date
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о електронским комуникацијама