Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Извештај о спроведеним консултацијама о Радној верзији уредбе о припреми Нацрта плана развоја Републике Србије

02 / 06 / 2023

Консултативни процес о Радној верзији уредбе о припреми Нацрта плана развоја Републике Србије спроведен је у периоду од 31. марта до 27. априла 2023. године. Поред тога, у припреми предметне уредбе учешће су узели чланови Радне групе, коју су чинили представници свих релевантних министарстава, посебних организација и представника организација цивилног друштва.

DOCX 0.1mb

Извештај о спроведеним консутацијама о Радној везији уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије

Погледај