Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Документи Јавних Политика

Област: Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство
Година доношења: 2022
Година престанка: 2050
Носилац: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Област: Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору)
Година доношења: 2022
Година престанка: 2030
Носилац: Министарство за људска права и мањинска права и друштвени дијалог
Област: Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору)
Година доношења: 2022
Година престанка: 2030
Носилац: Министарство за људска права и мањинска права и друштвени дијалог