Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Представници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, делегације Уједињених нација и Тима за људска права УН у Републици Србији у Републичком секретаријату за јавне политике

09 / 11 / 2022

У просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, 8. новембра 2022. године одржан је састанак на којем су разматране могућности интегрисања развијеног инструмента „да нико не буде изостављен” у анализи ефекта ДЈП и прописа.

Поред домаћина на састанку су учествовали и представници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог в.д. помоћница министра Ивана Јоксимовић, делегације Уједињених нација и Тима за људска права УН у Републици Србији на челу са Françoise Jacob и Александром Петровић, сталном координаторком УН-а у Србији, представница ФЦД-а Наташа Вучковић и Ивана Крстић професорка Правног факултета Универзитета у Београду.

„РСЈП спроводи низ активности у вези са применом Агенде 2030 УН у Републици Србији, повезује документе јавних политика са циљевима одрживог развоја, објављена је и интерактивна мапа тих веза како би та тема била што присутупачнија и транпарентнија и широј јавности, а сваке године ажурирамо извештај о усаглашености наших јавних политика са Агендом 2030” – изјавила је Сања Мешановић, заменица директорке Републичког секретаријата за јавне политике.

„Експертиза у државној управи о овим темама постоји у ограниченом броју институција, углавном у оним којима је то и надлежност, али и у осталим институцијама у којима се креирају секторске политике те капацитете треба и даље градити.ˮ

Заменица директорке Републичког секретаријата за јавне политике, Сања Мешановић, истакла је да је РСЈП посвећен изградњи система који подржава креирање јавних политика за развој друштва и економије, кроз примену принципа одрживог развоја уз помоћ механизма оцене квалитета анализа ефеката јавних политика и прописа на привреду и грађане.

„Та обавеза укључује и обавезу процене утицаја на друшвени развој, односно како ће решења јавних политка утицати на неку специфичну групу популације, на које групе ће утицати, а посебно се процењује какав утицај може имати на осетљиве групе становништва, и то пре свега на: сиромашне и социјално искључене појединце и групе (као што су особе са инвалидитетом, деца, млади, жене, старији преко 65 година, припадници ромске националне мањине, необразовани, незапослени, избегла и интерно расељена лица и становништво руралних средина и друге осетљиве друштвене групе). Кроз те анализе се разматра да ли ће предложено решење јавне политике утицати на њихова права и обавезе, на запошљавање, квалитет или доступност система социјалне заштите, здравственог система или система образовања, посебно у смислу једнаког приступа услугама и правима за осетљиве групеˮ, навела је Мешановић.

Заједничким радом, Тим УН за људска права у Србији и МЉМПДД је, уз подршку Канцеларије високог комесара УН за људска права, израдио Иниструмент за укључивање принципа да нико не буде изостављен у законска и стратешка документа Републике Србије, у складу са принципом „Да нико не буде изостављен” (Leave No One Behind/LNOB).

У припреми овог документа, учествовали су представници академске заједнице, цивилног друштва, Националног конвента о ЕУ, као и РСЈП.

Закључак састанка је да се на основу изнетих мишљења и искустава формулишу предлози за развој инструмената у Републици Србији ради оставривања циљева одрживог развоја.