Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојен Предлог уредбе о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије

30 / 06 / 2023

Влада Републике Србије је, на 62. седници одржаној 29. јуна 2023. године, усвојила Уредбу о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије.

Овом уредбом се ближе прописује поступак припреме Нацрта плана развоја Републике Србије и поступак извештавања о спровођењу Плана развоја, као кровног и стратешки најзначајнијег документа развојног планирања, који усваја Народна скупштина за период од 10 година.

Уредбом је утврђен начин управљања процесом припреме Плана развоја, путем оснивања тела у чији рад ће бити укључени представници свих заинтересованих страна, како би се кроз сарадњу представника државних органа, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, привреде, организација цивилног друштва, академске заједнице предложили приоритетни циљеви развоја земље. Такође, с обзиром на значај документа и његовог дугорочног утицаја на развој економије, друштва и сваког појединца, прописана је и обавеза вођења консултативног процеса на широко партиципативан и транспарентан начин.

Уредбом је предвиђено да се посебна пажња посвети равномерном регионалном развоју, као и планирању развоја у складу са Агендом 2030.

Подносилац Предлога уредбе био је Републички секретаријат за јавне политике.

Уредбу о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије можете погледати у прилогу.

 

DOCX 0.1mb

Уредба о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије

Погледај