Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ПРОГРАМСКИ САВЕТ НАЈУ УСВОЈИО ПРОГРАМЕ ОБУКА ЗА 2021. ГОДИНУ

22 / 12 / 2020

Програмским саветом Националне академије за јавну управу (НАЈУ), одржаном 17. децембра у виртуелном окружењу, председавала је Бојана Тошић, директорка Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), где су  једногласно усвојени сви програми обука НАЈУ за 2021. годину: Општи програм обуке државних службеника, Општи програм запослених у јединицама локалне самоуправе, Програм обуке руководилаца у државним органима и Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину.

16. седницу савета отворила је председница Тошић уводним обраћањем где је исказала изузетну част што је члан Програмског савета и што је Академија, за ово кратко време, успела да буде препознатљива и ван наших граница, успостављајући високе критеријуме у области стручног усавршавања државних службеника.

Након тога, в. д. директора НАЈУ Дејан Милетић представио је актуелности у НАЈУ и нагласио да је Академија до сада остварила завидне резултате, али верује да ће предстојећем периоду Академија тек напредовати. У складу с тим, Милетић је рекао да ће у будућности своје напоре усмерити ка међународној сарадњи, већој медијској препознатљивост НАЈУ и унапређењу самих програма обуке с аспекта дигитализације.

Звонко Поповић, програмски директор НАЈУ, известио је чланове Савета о реализованим активностима на модернизацији НАЈУ програма обуке у периоду између две седнице. Модернизација НАЈУ програма обуке имала је за циљ примену нових едукативних технологија и увођење нових едукативних методологија. У складу с тим, Поповић је информисао Савет о ЛМС платформи и представио пилот пројекат „Продуктиван састанак“ у коме су учествовали сви начелници и руководиоци тимова у Влади Србије. На крају, Поповић је истакао да је одрађен велики број тренинга за тренере НАЈУ, као и тренинг припреме програма обука по новој методологији намењен запосленима НАЈУ.

Снежана Антонијевић, помоћник директора је наставила са представљањем реализованих активности НАЈУ истичући спровођење 240 обука за више од 12.000 полазника. Као важне активности, Антонијевић је истакла пројекат „Пројектно дигитално женско предузетништво“ и припрему и спровођење онлајн обуке „Надзор над применом мера за заштиту становништва од заразних болести“ у веома кратком временском периоду.  У току је припрема Програма за стручно оспособљавање Рома за период 2020-2021. год.

На крају, Снежана Абрамовић, руководилац Групе за утврђивање потреба за стручним усавршавањем представила је кључне резултате спроведеног поступка утврђивања потреба за стручним усавршавањем за потребе развоја програма обуке за 2021. годину.