Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана радионица „Израда Ex-post анализе ефеката Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом 2021-2025. година“

19 / 12 / 2023

Републички секретаријат за јавне политике је 14 и 15. децембра 2023. године у Новом Саду одржао радионицу „Израда Ex-post анализе ефеката Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом 2021-2025“. Радионица је организована уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), односно пројекта Реформа јавних финансија – Агенда 2030.

У склопу ове радинице одржан је и IV састанак Радне групе за праћење спровођења, анализе и ревизију Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом 2021-2025. (РГ). На састанку је представљена радна верзија Еx-post анализе ефеката Програма (Анализа), тачније представљени су специфични налази и препоруке по посебним циљевима, мерама и активностима. Један од налаза Анализе је да ће увођењем циљева одрживог развоја Агенде 2030 Програм бити побољшан и оптимизован за решавање неких од идентификованих изазова. Чланови РГ су током дискусије дали своје предлоге и сугестије на радну верзију текста Анализе.

Главни закључак са састанка је да је у наредном периоду Анализу потребно додатно унапредити у складу са препорукама РГ, а након тога је и усвојити у оквиру радних група које покривају област реформе јавне управе.