Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Објављен Тест утицаја на родну равноправност

05 / 08 / 2022

Републички секретаријат за јавне политике је, у сарадњи са Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и UN Women, припремио Тест утицаја на родну равноправност са пратећим Смерницама за спровођење Теста утицаја на родну равноправност.

Коришћење теста родне равноправности приликом спровођења анализе ефеката на родну равноправност је важан инструмент за увођење родне равноправности у процес доношења одлука. Применом теста се процењује да ли ће предлог закона или другог прописа различито утицати на жене и мушкарце, односно да ли ће позитивно или негативно утицати на родну равноправност.

На основу спроведеног теста родне равноправности предлагач сагледава потенцијалне ефекте прописа на родну равноправност процењује да ли је потребно одредити корективне мере које ће ублажити потенцијални негативни утицај прописа на родну равноправност, или доноси одлуку о потреби спровођења детаљне анализе ефеката прописа у погледу родне равноправности.

Резултате спроведеног теста предлагач представља у Извештају о спроведеној анализи ефеката прописа који се доставља на мишљење Републичком секретаријату за јавне политике.

Коначна верзија теста родне равноправности и пратећих смерница је доступан на сајту Републичког секретаријата за јавне политике.

Тест утицаја на родну равноправност

Смернице за спровођење Теста утицаја на родну равноправност