Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ЛЕТЊА ШКОЛА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ДИЈАЛОГ ПРОМЕНА “– ДРУГИ ЦИКЛУС

05 / 05 / 2023

У оквиру пројекта „Дијалог промена“ који спроводи Београдска отворена школа – БОШ у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, реализован је други циклус Летње школе јавних политика у периоду од 24. до 27. априла 2023. године у Сокобањи. Школа је била намењена представницима организација цивилног друштва (ОЦД), чије организације су подржане кроз Програм подршке пројектима ОЦД усмереним на дијалог, решавање проблема и позитивне промене у јавним политикама „Дијалог промена“. Укупно је било 19 организација цивилног друштва, које за фокус рада својих организација имају, поред осталог и, социјалну инклузију, права детета, права особа са инвалидитетом, педагошке иницијативе, омладински рад, итд.

Учесници ОЦД су имали прилику да се упознају са концептом, законодавним оквиром и целокупним циклусом јавних политика, од планирања, преко праћења спровођења, извештавања и, наравно, вредновања учинака јавних политика кроз један широки консултативни процес. Поред теоријских сегмената ималу су прилике да и кроз практичне примере, који представљају проблеме у њиховим заједницама, идентификују наведене проблеме и дефинишу предлог решења, помоћу одређених механизама и метода које се користе приликом формулисања јавних политика.

Циљ је био да се допринесе квалитетном развоју јавних политика у Србији кроз оснаживање капацитета и подизање степена разумевања развоја јавних политика код представника ОЦД, као и оснаживању комуникације и сарадње међу актерима из цивилног и јавног сектора.

Предавачи Школе били су представници Републичког секретаријата за јавне политике.