Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ЗАПОЧЕТ ПРОЦЕС КОНСУЛТАЦИЈА У СВРХУ РЕВИЗИЈЕ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ 2021-2025 СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

13 / 05 / 2024

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП), обавештава заинтересовану јавност о почетку процеса ревизије Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом 2021-2025 (ПУУЈПРР) са Акционом планом. Програм УУЈПРР је усвојен 18. новембра 2021. године, са општим циљем побољшања квалитета докумената јавних политика и прописа. РСЈП је пратио имплементацију Акционог плана ПУУЈПРР током периода спровођења, на основу чега су у складу са законом израђена три Годишња извештаја, за 2021, 2022. и 2023. годину. Током 2023. године израђена је Екс-пост анализа ПУУЈПРР, у којој су анализирани ефекти и резултати спровођења Програма, његова релевантност, ефикасност, ефективност и одрживост, а у циљу његовог преиспитивања и унапређења. Ови кораци су били увод у процес ревизије.

У консултативном процесу РСЈП позива заинтересовану јавност да до 13. јуна 2024. године достави своје предлоге, коментаре и сугестије путем портала еКонсултације у вези са приложеним текстом Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом 2021-2025 са Акционом планом, како би се током процеса ревизије они размотрили са циљем унапређења текста Програма и имплементације Акционог плана у предстојећем периоду. За приступ процесу прикупљања коментара на порталу еКонсултације може се користити следећи линк.