Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

АДМИНИСТРАТИВНО ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ КРОЗ КОНЦЕПТ ПОСЛОВНИХ ЕПИЗОДА

01 / 12 / 2023

Светска банка, уз подршку Европске уније и у партнерству са Владом Републике Србије, спроводи пројекат „ЕУ за боље пословно окружење – ЕУ4БЕ“ чији је главни циљ подршка реформама за даље унапређење пословног окружења у Републици Србији. Спровођење пројекта почело је јуна 2021. и трајаће до јуна 2025. године. Укупна вредност пројекта је 5.5 милиона евра. Главни партнери на пројекту су Министарство привреде, Републички секретаријат за јавне политике, Министарство за европске интеграције и друга министарства и органи државне управе.

Пројекат ЕУ4БЕ обухвата 3 компоненте:

1) Успостављање платформе за координацију реформи за унапређење пословног окружења,

2) Подршка оптимизацији административних поступака и правног оквира, и

3) Инструмент за флексибилну техничку подршку.

Друга компонента овог пројекта, дакле, покрива подршку оптимизацији административних поступака кроз које привредни субјекти морају да пролазе како би остварили своја права или испунили прописане обавезе, али и административних захтева које привредни субјекти морају да испуњавају у свом свакодневном пословању, те унапређење правног оквира који уређује административне поступке и захтеве. Циљ процеса оптимизације је скраћење времена и смањење трошкова пословања привредних субјеката, већа транспарeнтност и предвидљивост пословног окружења

ЕУ4БЕ пројекат разрађује постојећи приступ оптимизацији административних поступака, и то кроз припрему пословних епизода у одабраним привредним делатностима, у циљу остварења синергијског ефекта оптимизације. За разлику од постојећег приступа, где је фокус на поједностављењу и оптимизацији појединачних и углавном – међусобно неповезаних поступака, пословне епизоде представљају скуп повезаних административних поступака и захтева које је потребно испунити у животу привредног субјекта (нпр. оснивање, испуњење пореских обавеза, итд.), а у складу са оним што је предвиђено позитивним прописима Републике Србије. Са друге, пословне епизоде практично представљају водич кроз административне поступке и захтеве од оснивања привредног субјекта до престанка пословања у конкретној привредној делатности, тј. инструмент за лакше разумевање обавеза које привредници у конкретним областима треба да испуне и права које желе да остваре. У моменту када буду дигитализоване, пословне епизоде ће привредним субјектима пружити, како информације о свим повезаним административним поступцима и захтевима, тако и могућност покретања електронских услуга које су на располагању привредним субјектима а тичу се конкретних административних поступака и захтева.

С обзиром на то да за оптимизацију административних поступака и захтева непроцењив значај имају искуство, ставови и идеје привредних субјеката који послују у различитим делатностима, у току су континуиране консултације са привредним субјектима како би се у непосредној комуникација сагледали најчешћи изазови са којима се у свакодневном пословању суочавају микро, мали, средњи и велики привредни субјекти и предузетници. До сада је ЕУ4БЕ, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, и у организацији Привредне коморе Ужице и Привредне коморе Београд, организовао две фокус групе са представницима привреде. Фокус групе, биле су усмерене на прикупљање информација о административним поступцима и захтевима који највише оптерећују привредне субјекте у одабраним привредним делатностима, досадашња искуства у поштовању административних поступака и захтева, изазове, предлоге за оптимизацију административних поступака и захтева, предлоге за побољшање представљених пословних епизода, итд.

У наредном периоду, наставиће се рад на поједностављењу административних поступака и захтева релевантних за креиране пословне епизоде, као и започети процес препознавања и поједностављења претерано сложених прописа, са циљем да привредним субјектима буде олакшано поштовање прописа и омогућено једноставније и брже пословање. Повратне информације од представника привреде, као и спроведене правно-економске анализе омогућиће пројектном тиму ЕУ4БЕ да свеобухватно сагледа проблеме и припреми препоруке за оптимизацију административних поступака и захтева, односно пословних епизода. Препоруке ће бити усаглашене са надлежним институцијама, које ће их, на крају процеса, и спроводити.